Talks

Sometimes I talk, and sometimes there are people listening. This is where slides and (occasional) videos from these talks get linked.

Showoff-based slides have their sources at Github repository

[PL] Wprowadzenie do aplikacji webowych | slides | no video

Co to jest aplikacja webowa, jak działa i z czego się składa.

Rails Girls Warsaw 4, 2015-02-07

[PL] Odchudzanie Modeli ActiveRecord | slides | no video

Jak zmniejszyć rozmiar klas modeli w aplikacjach Rails i uczynić ich utrzymanie i rozwijanie znów przyjemnym.

SRUG, 2014-04-11

[PL] Życie Bez Ciastek | slides | no video

Dłuższa, polskojęzyczna wersja prezentacji z RuPy o tworzeniu serwisów w zgodzie z prawem UE dotyczącym ciastek (w zgodzie nie tylko z literą ale i duchem przepisu), z konkretnymi rozwiązaniami na miejsce dotychczasowych, opartych o ciastka (Google Analytics, Social Sharing).

WRUG, 2013-10-22

Living Without Cookies | slides | no video

A lightning talk about making sites compliant with EU cookie law, with solutions to the usual problems (Google Analytics, Social Sharing)

Rupy, 2013-10-12

[PL] Zmiany w Rails 4 | slides | video

Co nowego czeka nas w nowej “dużej” wersji Rails, od zmian małych do bardzo poważnych i z omówieniem towarzyszących im kontrowersji.

WRUG meeting, 2013-01-15

[PL] Raspberry Pi | slides | no video

Pomysły i zastosowania Raspberry Pi dla hakerów.

WRUG meeting, 2012-12-19

Deface | slides | no video

A lightning talk about Deface, the best system for sane customization of Rails Engines views.

Eurucamp, 2012-08-19

MusicRage | slides | no video

MusicRage.org is my first startup, powered with ~300 LOC codebase (at first launch) and a delegate-much approach.

WRUG/Djangopiwo, 2012-08-11